Zad. 1

Prostopadłościenny zbiornik na wodę o wysokości 240 cm ma jedną krawędź swojej podstawy o 10 dm większą, a drugą krawędź o 10 cm mniejszą od jego wysokości. Oblicz, ile litrów wody wlano do tego zbiornika, jeżeli wypełniła ona 2/5 wysokości.

Zad.2

Ile metrów kwadratowych okleiny należy zakupić na odnowienie dwóch kolumn przy kominku ? Kolumny mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku 42 cm i wysokości 1,5 m.

Zad.3

Plan działki wykonanej w pewnej skali na rysunku ma wymiary 7 cm x 5 cm. jeden centymetr na planie odpowiada trzydziestu metrom w rzeczywistości. Podaj skalę w jakiej wykonano ten plan oraz oblicz, ile arów ma ta działka

2

Odpowiedzi

2010-03-06T22:34:32+01:00
Zad 1.

h=240cm
a=h+10dm=h+100cm=340cm
b=h-10cm=230cm
V - objętość wody
V=2/5*a*b*h=2/5*240*340*230=7507200cm^3=7507,2l
2010-03-06T22:51:31+01:00
Zad 2
Pole boczne: 4*(0,42m*1,5m)=2,52 m2
Pole całkowite jednej kolumny: 4*(0,42m*1,5m)+(0,42m*0,42m)*2=2,8728m2
Pole całkowite 2 kolumn: 2,8728*2=5,7456m2
Pole boczne2 kolumn: 2,52*2=5,04m2
Należy kupić 5,04m2 na odnowienie 2 kolumn.(bez podstaw)
Należy kupić 5,7456 m2 na odnowienie 2 kolumn. (z podstawami)