Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego Anita Gis str100


1 Zdjagnozuj definicje uczciwoci.
2 Określ podmiot liryczny, bohatera, temat utworu.
3 Na podstawie tekstu sporządź liste crch człowieka uczciwego.
4 Wyjaśnij na czym polega tolerancja religijna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T22:46:04+01:00
Uczciwość, zachowywanie uznanych norm moralnych, rzetelność w ich spełnianiu, prawość; określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

Tolerancja religijna – postawa tolerancji dla poglądów religijnych innych osób, choćby wydawały się niewłaściwe, błędne lub niedorzeczne.
W większości państw jest ona prawnie zagwarantowana jako swoboda wyznawania dowolnej religii: zarówno religii dominującej w danym państwie, jak i innych - różnych od niej.