Rozpuszczalność węglanu litu w temperaturze 20stopni C wynosi 1,35g na 100g wody a gęstość roztworu nasyconego 1,02g/cm^3. Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu.

Chodzi mi o rozwiązanie wraz z obliczeniami i rozwiązaniami!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T08:40:06+01:00
Ms=1,35
mr=101,35

cp=135/101,35=1,33%

d=1,02
m=101,35

v=m/d=101,35/1,02=99,3cm3
v=0,099 dm3

m=1,35g
1,35-x moli
74-1
x=0,01 mola

cm=n/v
cm=0,01/0,099
cm=0,18 ml/dm3
13 3 13