Odpowiedzi

2010-03-07T07:47:30+01:00
1.Zmartwienie króla.
2.Rozkaz władcy.
3.Wiadomość węgorza.
4.Niezadowolenie ojca.
5.Pomysł karpia.
6.Sen Drugiego Ma.
7.Spotkanie księżniczki.
8.Wyprawa braci po perłę jaśniejącą w nocy.
9.Przybycie starszego Ma do wioski.
10.Prośba powodzian.
11.Obietnica Drugiego Ma.
12.Rozmowa Króla Smoków.
13.Podarunek władcy.
14.Oszukanie wieśniaków.
15.Pomoc powodzianom.
16.Ofiarowanie niezwykłej perły.
17.Spotkanie Starszego brata z królewną.
18.Przybycie Drugiego Ma nad rzekę.
19.Ślub młodszego brata z królewną.