1. Naturalny rubid składa się z dwóch izotopów 85Rb i 87Rb i zawiera 72,8% pierwszego izotopu i 27,2% izotopu drugiego. Oblicz średnią masę atomową rubidu.

2. Pewien pierwiastek zawiera 96,02% izotopu o liczbie masowej 32; 0,75% izotopu liczbie masowej 33; 4,21% izotopu o liczbie masowej 34 i 0,02% izotopu o liczbie masowej 36. Oblicz średnią masę atomową tego pierwiastka. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym.

3. Naturalne srebro jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 60 neutronów w jądrze atomowym i stanowi 51,8% mieszaniny. Oblicz liczby masowe obu izotopów. Masa atomowa srebra wynosi 107,9u.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T00:35:13+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
A1,A2-liczby masowe
A1=85, X1=72,8%
A2=87, X2=27,2%
m at.= A1*X1% + A2*X2% +...+An*Xn%/100%
m at.= 85*72,8 + 87*27,2%/100%
m at.= 6188+2366,4/100
m at.= 85,54u

Zad2
A1=32, X1=96,02%
A2=33, X2=0,75%
A3=34, X3=4,21%
A4=36, X4=0,02%
m at.= A1*X1% + A2*X2% +...+An*Xn%/100%
m at.= 32*96,02 + 33*0,75% + 34*4,21% + 36*0,02%/100%
m at.=
m at.= 3072,64+24,75+143,14+0,72/100
m at.= 32,4u (siarka)

Zad3
Z=liczba atomowa
n⁰=liczba neutronów
A1=Z+n⁰= 47+60= 107
A2=?
X1=51,8%
X2=100%-51,8=48,2%
m at.= A1*X1% + A2*X2% +...+An*Xn%/100%
107,9= 107*51,8% + 48,2*A2/100%
10790= 5542,6+48,2*A2
48,2*A2= 5247,4
A2=109

Liczby masowe wynoszą: A1=107, A2=109
14 3 14
co to w zadaniu 1. 'X1' 'X2' itp. ?