1)CECHY ROCHÓW ; JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO I KRZYWOLINIOWEGO ORAZ RUCHÓW ZMIENNYCH
2)PRĘDKOŚĆ W RUCHU JEDNOSTAJNYM(WZÓR I JEDNOSTKA + ZAMIANA JEDNOSTEK)
3)PRZYSPIESZENIE W RUCHU ZMIENNYM (WZÓR , JEDNOSTKA,WARTOŚĆ PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO
4)DROGA W RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM

PROSZĘ O POMOC PILNE!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-06T23:59:19+01:00
1. ruch jednostajny prostoliniowy - jest to ruch gdzie prędkość jest wartością stałą po dowolnej prostej

ruch jednostajny krzywoliniowy - jest to ruch o stałej prędkości po dowolnej krzywej

ruch zmienny - jest to ruch w którym zmienia się prędkość.

2. v = s/t
[m:s = m/s] lub [km:h = km/h]

3. a = Δv/Δt
[m/s : s = m/s*s = m/s²]

g = 10 [m/s²]

4. s = v₀t + ½at²
1 1 1