Odpowiedzi

2010-03-07T00:30:38+01:00
Oblicz x i y, wiedząc, że punkty A i B są symetryczne względem osi x:
a) A=(-6,y) B=(2-X,7)
x bez zmian y na przeciwną
zatem
2-x=-6→x=8
y=-7

b) A=(3X-1, 2y) B=(x+2, 4y-1)
3x-1=x+2
2y=4y-1

2x=3→x=1,5
2y=1→y=1/2

c) A=(-4x+1,5-y) B=(x+3,(-2)do potęgi 3)
-4x+1=x+3→-5x=2→x=-2/5
5-y=-8→y=13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T00:32:35+01:00
Oblicz x i y, wiedząc, że punkty A i B są symetryczne względem osi x:
a) A=(-6,y) B=(2-X,7)
-6=2-x
x=2+6
x=8

y=-7

b) A=(3X-1, 2y) B=(x+2, 4y-1)
3x-1=x+2
3x-x=2+1
2x=3 /:2
x=1,5

2y=-(4y-1)
2y=-4y+1
2y+4y=1
6y=1 /:6
y=1/6

c) A=(-4x+1,5-y) B=(x+3,(-2)³)
-4x+1=x+3
-4x-x=3-1
-5x=2 /:(-5)
x=-0,4

5-y=-(-2)³
-y=-(-8)-5
-y=8-5
-y=3
y=-3