Glony.
4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.

Symbioza grzybów z korzeniami roślin to mikoryza/pasożywnictwo.
Oplatajać korzenie drzew, grzyby ułatwiają/utrudniają im pobranie wody i składników mineralnych.
w zamian otrzymują wytworzony przez rośliny tlen/pokarm.
Zależność ta sprawia, ze rośliny sa lepiej/gorzej odżywione.

5. Uzupełnij tabelę, wpisując po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.

6.porosty to organizmywskaźnikowe, które pomagaa określić stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach rodzaje plech porostów, a następnie określ w jakim środowisku można spotkać te porosty.

7.podane cechu organizmów zamaluj odpowiednimi kolorami. (grzyby zileone, porosty zółte)

rozmnażanie prez zarodniki
ciało zbudowane tylko ze strzępek
ciało zbudowane z komórek grzyb a i glonu.
cudzożywność
przeprowadznie fotosyntezy
wskaźniki czystości powietrza


Bardzo mi zależy na rozwiązaniu z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:59:36+01:00
Symbioza grzybów z korzeniami roślin to mikoryza
Oplatajać korzenie drzew, grzyby ułatwiają im pobranie wody i składników mineralnych.
w zamian otrzymują wytworzony przez rośliny pokarm.
Zależność ta sprawia, ze rośliny sa lepiej odżywione.