Oblicz liczbe moli glinu jaka ulkegnie reakcji z 15 molami tlenu.

oblicz liczbe moli wodoru wydzielona podzczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym .

oblicz liczbe moli ortofosforanu (v)wapnia jaki powstanie w wyniku reakcji z 2 molami chlorku wapnia z kwasem ortofosforanowym .dam naj

1

Odpowiedzi

2012-08-03T14:38:26+02:00