1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a) -2a+b-a-2b+3a=
b) -ab-b²+3ab-2ab=
c) ⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y=
d) 2,1a²b-0,4a²-1,1a²b+⅖a²=
e) 4x-2z+3y+4z-9x-2y-y=
f) 6c-4a-b+5b+a-c+3a=
g) 2,5x-8+3x+6-0,5x=


2. Wykonaj dodawania i odejmowania:
a) 5x+(2x-7)=
b) 4a+(8-3a)=
c) -5x+(-2y+4x)=
d) -5x-(-2x-7)=
e) 9z-(4-3z)=
f) -8y-(-7z+8y)=

3.Wykonaj mnożenie i redukcję wyrazów podobnych.
a) 3(x-3)=
b) 4(3x-y)=
c) -2(7-4n)=
d) 5a+4(a-1)=
e) 4(2b+¼)-6b=
f) -⅓(a+3b)-2a=
g) 6(a+2b)-3(2a-3b)=
h) 4(b+3)+2(a-b)=


4.Zamień sumy na iloczyn:
a) 3a-3=
b) 4+4x=
c) 12x+36y=
d) 16a²-8a+4=
e) 6a-6=

5.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 3(x-1)-2=
dla x=4,2

b) -2(x-2y)+3(x+y)=
dla x=-3 i y=-4

c) -(2x-2y+2xy)-(4x-2y-xy)=
dla x=2 i y=-2

d) -5a+4b+2a-b-a=
dla a=-7 i b=-⅔

e) 6ab=
dla a=0,5 i b=-1

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:49:58+01:00
1.
a) -2a+b-a-2b+3a = -b
b) -ab-b²+3ab-2ab = -b^
c) ⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y = 3x
d) 2,1a²b-0,4a²-1,1a²b+⅖a² = a²b
e) 4x-2z+3y+4z-9x-2y-y = 2z-5x
f) 6c-4a-b+5b+a-c+3a = 5c+4b
g) 2,5x-8+3x+6-0,5x = 5x-2


2.
a) 5x+(2x-7) = 5x+2x-7 = 7x-7
b) 4a+(8-3a) = 4a+8-3a = a+8
c) -5x+(-2y+4x) = -5x-2y+4x = -x-2y
d) -5x-(-2x-7) = -5x+2x+7 = -3x+7
e) 9z-(4-3z) = 9z-4+3z = 12z-4
f) -8y-(-7z+8y) = -8y+7z-8y = -16y+7z

3.
a) 3(x-3) =3x-9
b) 4(3x-y) = 12x-4y
c) -2(7-4n) = -14+8n
d) 5a+4(a-1) = 5a+4a-4 = 9a-4
e) 4(2b+¼)-6b = 8b+1-6b = 2b+1
f) -⅓(a+3b)-2a = -1/3a+b-2a = b-1i1/3a
g) 6(a+2b)-3(2a-3b) = 6a+12b-6a+9b = 21b
h) 4(b+3)+2(a-b) = 4b+12+2a-2b = 2a+2b+12

4.
a) 3a-3 = 3(a-1)
b) 4+4x = 4(1+x)
c) 12x+36y = 12(x+3y)
d) 16a²-8a+4 = 4(4a^-2a+1)
e) 6a-6 = 6(a-1)

5.
a) 3(4,2-1)-2 = 3*3,2-2 = 9,6-2 = 7,6
b) -2(-3-2*-4)+3(-3+-4) = -2*(-6*-4)+3*-7 = -2*24-21 = -48-21 = -69
c) -(2*2-2*-2+2*2*-2)-(4*2-2*-2-2*-2) = -(16-8)-16 = -8-16 = -24
d) 35-2i2/3-14+2/3+7 = 26
e) 6*0,5*-1 = 3*-1 = -3
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:57:32+01:00
1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a) -2a+b-a-2b+3a=-b
b) -ab-b²+3ab-2ab=-b²
c) ⅔x+⅓y+2⅓x-⅓y=3x
d) 2,1a²b-0,4a²-1,1a²b+⅖a²=a²b
e) 4x-2z+3y+4z-9x-2y-y=2z-5x
f) 6c-4a-b+5b+a-c+3a=5c+4b
g) 2,5x-8+3x+6-0,5x=5x-2


2. Wykonaj dodawania i odejmowania:
a) 5x+(2x-7)=7x-7
b) 4a+(8-3a)=a+8
c) -5x+(-2y+4x)=-x-2y
d) -5x-(-2x-7)=-5x+2x+7=-3x+7
e) 9z-(4-3z)=9z-4+3z=12z-4
f) -8y-(-7z+8y)=-8y+7z-8y=-16y+7z

3.Wykonaj mnożenie i redukcję wyrazów podobnych.
a) 3(x-3)=3x-9
b) 4(3x-y)=12x-4y
c) -2(7-4n)=-14+8n
d) 5a+4(a-1)=5a+4a-4=9a-4
e) 4(2b+¼)-6b=8b+1-6b=2b+1
f) -⅓(a+3b)-2a=-⅓a-1b-2a=-2 i ⅓a-1b
g) 6(a+2b)-3(2a-3b)=6a+12b-6a+9b=21b
h) 4(b+3)+2(a-b)=4b+12+2a-2b=2b+12+2a


4.Zamień sumy na iloczyn:
a) 3a-3=3(a-1)
b) 4+4x=4(1+x)
c) 12x+36y=12(x+3y)
d) 16a²-8a+4=4(4a²-2a+1)
e) 6a-6=6(a-1)

5.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 3(x-1)-2= 3x-3-2=3x-5=3*4,2-5=12,6-5=7,6
dla x=4,2

b) -2(x-2y)+3(x+y)=-2x+4y+3x+3y=7y+x=7*(-4)-3=-28-3=-31
dla x=-3 i y=-4

c) -(2x-2y+2xy)-(4x-2y-xy)= -2x+2y-2xy-4x+2y+xy=4y-6x-xy=4*(-2)-6*2-2(-2)=
-8-12+4=-20+4=-16
dla x=2 i y=-2

d) -5a+4b+2a-b-a=-4a+3b=-4*(-7)+3*(-2/3)=28-2=26
dla a=-7 i b=-⅔

e) 6ab=6*0,5*(-1)=-3
dla a=0,5 i b=-1
5 4 5