Odpowiedzi

2010-03-07T08:38:16+01:00
I started primary school six years ago.
It was amazing day. I got up very early, about 6 o' clock. I ate my breakfast and I went to my school by bus. When I came to school I couldn't belive. School was huge. I changed my shoes and I started learn how to learn . I had only 4 lessons and they were great.
It's the end of the begining.


Zaczęłam szkołe 6 lat temu. TO był niesamowity dzień. Wstałam bardzo wcześnie, około 6 rano. Zjadłam śniadanie i pojechałam busem do szkoły. Kiedy przyszłam do szkoły nie mogłam uwierzyć. Szkoła była ogromna. Zmieniłam buty i zaczęłam się uczyć jak się uczyć. Miałam tylko 4 lekcje i były świetne. To koniec początku
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:12:13+01:00
Pol. :
Naukę w szkolę podstawowej zaczęłam 7 lat temu . Pamiętam ten dzień jak dziś , bo nie mogłam się go doczekać . Wyczekiwałam wiele miesięcy aż wreście nadszedł ... Dzień przed mama uszykowała mi kanapki i kupiła picie ,a ja spakowałam sobie książki .Nie mogłam w nocy spać , taka byłam podekscytowana . Wreście ten dzień nadszedł , pamiętam ,że wstałam bardzo wcześnie jak na mnie ponieważ ja uchodzę w moim domu za najgorszego śpiocha . Mama z tatą zaprowadzili mnie do klasy 234 , która wyglądała na bardzo fajną ponieważ była kolorowa . Pani , która mnie uczyła była bardzo uprzejma , sprawiała wrażenie bardzo miłej . Od razu w pierwszym dniu zapoznałam koleżanki : Ania i Madzia . Postanowiłyśmy ,że będziemy razem siedzieć i tak zostało do dziś ...

Ang. :

In science train basic begin 7 year ago. I remember this day as today, because I can not wait for it. Day before my mum make sandwich and it has bought drinking, but I have packed books can sleep in night .I was excited such. It has come on it day , I remember, that I have stood up as on I very early . They have led me with dad and mum for class 234, which looked on very great as it was color. You, which I was very kind learn, it caused impression nice very. I have acquainted in first day at once girlfriend Ania and Madzia. We have decided, that we will sit case together and stay for today so ...

Proszę najj : **