Odpowiedzi

2010-03-07T08:44:30+01:00
Me
pu
ta
spo
wi
nie
pod
pi
dzil

Powinno być dobrze...
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T08:52:03+01:00
A-me-ry-ka - 3 sylaba od końca
ku-pu-ją-cy - druga sylaba od końca
ta-bli-ca - druga sylaba od końca
nie-spo-dzian-ka - druga sylaba od końca
mó-wi-liś-my - czwarta sylaba od końca
po-nie-dzia-łek - druga sylaba od końca
pod-ręcz-nik - druga sylaba od końca
na-pi-sał - druga sylaba od końca
zwie-dził-bym - trzecia sylaba od końca
7 3 7