Kto by mi przetłumaczył te pytania na angielski???
Proszę o pomoc !! To bardzo ważne ... :)
Z góry dziękuję.

W ilu krajach USA ma ambasady?
Jakie są warunki do otrzymania wizy amerykańskiej?
Co trzeba zrobić żedy zostać ambasadorem?
Czy Polak może pracować w Ambasadzie USA?

3

Odpowiedzi

2010-03-07T09:03:59+01:00
In how many countries the U.S. has embassies?
What are the conditions to receive U.S. visas?
What should I do to be ambassador?
Do Pole can work at the U.S. embassy?
2010-03-07T09:05:06+01:00
How many countries has the United States an embassy in?
What are the conditions to receive a U.S. visa?
What should I do to become ambassador?
Can Pole work at the U.S. embassy?
2010-03-07T09:12:13+01:00
1)In how many countries USA he has embassies?
2) Which are conditions to of receiving visas American?
3)What it is necessary to do if only to become the ambassador?
4) Whether Pole he can work in the Embassy USA?