Odpowiedzi

2010-03-07T09:27:18+01:00
Quickstep to taniec towarzyski należący do grupy tańców standardowych. Po raz pierwszy w Europie pojawił się w Anglii, w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, będąc poniekąd szybką odmianą fokstrota. Podobnie jak fokstrot charakteryzuje się metrum parzystym (4/4). Przy tempie 48-50 taktów/min, quickstep jest najszybszym tańcem standardowym (od 2 do 8 kroków w takcie, średnio 4). Jak każdy z tańców standardowych jest tańczony w trzymaniu zamkniętym (nie dotyczy tzw. stylu amerykańskiego).

Quickstep is a social dance belonging to the standard dances. For the first time in Europe, appeared in England in the first half of last century, being a somewhat rapid variation of foxtrot. Like the foxtrot is characterized by even-meter (4 / 4). At a rate of 48-50 strokes / min, the rumba is the dance of the fastest standard (from 2 to 8 steps in a bar, an average of 4). Like all the standard dances are danced in holding a closed (not applicable to the so-called. American-style).