PILNE .. ; /. Proszę o obliczenia i odpowiedź .. ; )).

Zad.4. Oblicz współczynnik załamania światła barwy czerwonej przy przechodzeniu z próżni do szkła flintowego, jeżeli prędkość rozchodzenia się światła czerwonego w szkle flintowym wynosi 187 136 km przez sekundę .


Zad.5.Oblicz prędkość rozchodzenia się światła zielonego w alkoholu etylowym, jeżeli współczynnik załamania światła barwy zielonej w alkoholu wynosi 1,3647 .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:45:46+01:00
Zad.4
V = c/n

c = prędkość światła w próżni
n = współczynnik załamania światła

Musisz teraz skorzystać z tego wzoru i go przekształcić. ;-))
zad.5
n=c/v
v=c*n
v=1,3646*299 792 458 m/s
v=409096788,18m/s