Podaj nazwy systematyczne oraz napisz wzory związków o następujących nazwach zwyczajowych.Omów krótko ich zastosowanie :D
a)piryt
b)kreda,wapień,marmur
c)wapno palone i gaszone
d)saletra chilijska i indyjska
e)proszek do pieczenia ciasta
f)soda do picia
DZIĘKI :)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T09:56:27+01:00
A ) nadsiarczek żelaza(II), FeS2 zastosowanie produkcja kwasu siarkowego
b) kreda węglan wapnia CaCO3 zastosowanie w przemyśle ceramicznym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
wapień węglan wapnia CaCO3 zastosoanie Jest używany głównie w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym, cukrowniczym, w hutniczym
marmur węglan wapnia CaCO3 zastosawanie jako cenny materiał budowlany, rzeźbiarski oraz architektoniczny
c) wapno palone tlenek wapnia, CaO zast.w budownictwie (zaprawa murarska), przemyśle chemicznym (m.in. środek odwadniający), metalurgicznym i szklarskim (topnik), garbarskim, do wyrobu nawozów sztucznych i farb wapiennych, ponadto w leśnictwie (jako insektycyd), oraz przy produkcji karbidu. Jest składnikiem wielu nadprzewodników wysokotemperaturowych.
wapono gaszone wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2 zast. zmiękczania wody oraz do odzyskiwania amoniaku z roztworów chlorku amonu w procesie produkcji sody
d) saletra chilijska azotan(V) sodu NaNO3,zast. jako nawóz sztuczny, składnik materiałów pirotechnicznych, utleniacz paliw rakietowych, środek do konserwowania żywności.

indyjska azotan V potasu KNO3, zast. głównie jako składnik nawozów sztucznych i środek konserwujący żywność, oraz do produkcji prochu czarnego
e) proszek do pieczenia wodorowęglan sodu NaHCO3 lub węglan amonu (NH4)CO3 zast. spulchnianie ciasta.
F) soda do picia węglan sodu Na2CO3zast. jako składnik proszków do pieczenia, napojów gazowanych, preparatów zobojętniających używanych w lecznictwie, fotografii, w analizie chemicznej.
16 3 16