Zad.1
Nazwij wyrażenia zapisane symbolicznie.
a) (x + 4)²
b) (3m+4n)/2
c) (3a - b) + 7
d) pierwiastek a+b

zad.2
Oblicz wartość wyrażenia.
a) 3x² dla x = -1/3
b) πz²h dla z = 2 h = 2 całe i 3/4
c) gt²/2 dla g = 9,8 t = 3
d) pierwiastek x² + y² dla x = 5 y = 12
e) 0,2p - 3t dla p = 5 t = -4
f) 3x²y² - 1/4xy dla x = 1/2 y = -8
g) 2,5a - 7ab + 3,2b dla a = -4 b = 5
h) 3 całe i 1/4 - (5 całe 1/2 a + 2 całe 1/2 b) dla a = -2/5 b = 2

zad.3
Zapisz w postaci sumy.
a) (x-5)²
b) (4y + 1)²
c) (5z - 3t)²
d) (5a - 7b) (5a + 7b)

pilne,bardzo prosze o pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:47:42+01:00
Zad1
a) kwadrat sumy liczb x i 4
b)iloraz sumy iloczynu liczb 3 i m oraz 4 i n przez liczbę 2
c)suma różnicy iloczynu liczb 3 i a i liczby b oraz liczbe7
d)pierwiastek sumy liczb a i b

zad2
a)3 *(-1/3)²=3*(1/9)=1/3
b)3,14*2h* (2cale 3/4)
c)3,14*4*2 3/4=w przybliżeniu 34.54
d)pierwiastek 25+144=pierwiastek169=13
e)1-(-12)=13
f)3*(1/2)² *84-1/4*1/2*(-8)=3/2*84-1/8*(-8)=126-(-1)=127
g)-1,5-(-140)+16=-1,5+140+16=154,5
h)3,25-(-2,2+1,25)=3,25-(-0,95)=4,2
a 3 zad niestety nie umiem
2 3 2
2010-03-07T11:26:09+01:00
Zad1
a) kwadrat sumy liczb x i 4
b)iloraz sumy iloczynu liczb 3m oraz 4n przez liczbę 2
c)suma różnicy iloczynu liczb 3a i b oraz liczbe7
d)pierwiastek sumy liczb a i b

zad2
^oznacza do kwadratu
a)3 *(-1/3)^=3*(1/9)=1/3
b)3,14*2h* (2cale 3/4)
c)3,14*4*2 3/4=w przybliżeniu 34.54
d)pierw 25+144=pierw169=13
e)1-(-12)=13
f)3*(1/2)^*84-1/4*1/2*(-8)=3/2*84-1/8*(-8)=126-(-1)=127
g)-1,5-(-140)+16=-1,5+140+16=154,5
h)3,25-(-2,2+1,25)=3,25-(-0,95)=4,2

zad3
^oznacza do kwadratu
a) (x-5)²=x^-10x+25
b) (4y + 1)²=16y^+8y+1
c) (5z - 3t)²=25z^-30tz+9t^
d) (5a - 7b) (5a + 7b)=25a^+35ab-35ab+49b^=25a^+49b^


POWODZENIA