Odpowiedzi

2010-03-07T10:05:23+01:00
Odmienne części mowy są to takie, które zmieniają swoją formę. Do odmiennych części mowy zaliczamy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik oraz zaimek.Występują 2 rodzaje odmiany : koniugacja i deklinacja. Koniugacja jest to odmiana przez osoby, a deklinacja odmiana przez przypadki. Koniugujemy czasowniki, a deklinujemy rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki.

Imiesłów jest to nieodmienna forma czasownika.
Mamy dwa rodzaje imiesłowów:
przymiotnikowe i przysłówkowe.
Przymiotnikowe dzielimy na bierne (końcówki -ny,-na,-ne,-ty,-ta,-te), oraz czynne(-ący, ąca,-ące)
Przysłówkowe dzielimy na współczesne "(-ąc) i uprzednie(-łszy, - wszy).

W razie jakiś pytań, proszę pisać wiadomości prywatne. Chętnie pomogę. Proszę o naj! :)