Odpowiedzi

2010-03-07T10:30:24+01:00
Zad 2

Przekształcamy podaną prosta :
3x+5y-1=0
5y= -3x+1 | /5
y= -3/5x + 1/5

Jezeli prosta ma byś prostopadła do iloczyn wspólczynników kierunkowych a ma być równy -1
czyli -3/5 * a =-1
a= 5/3

Podstawiamy do wzoru y=ax+b to co mamy dane czyli nasze obliczone a i wspolrzedne punktu P
-1=5/3 * (-3) + b
-1= -5 +b
b= 4

Równanie prostej : y= 5/3x + 4