Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:17:39+01:00
JAN KOCHANOWSKI żył 1530-1584
Największy poeta epoki staropolskiej
W czasach,gdy żył Jan Kochanowski,częściej niż po polsku,pisano po łacinie. Łacina była językiem używanym w dziełach literackich i w pismach urzędowych. Tak działo się nie tylko w Polsce,ale w całej Europie. W 16 wieku zaczęły powstawać pierwsze utwory w językach narodowych. Miało to miejsce w epoce zwanej renesansem (odrodzeniem) .
W czasach , gdy rodziła się literatura w języku polskim,najwybitniejsze dzieła wyszły spod pióra Jana Kochanowskiego . W młodości poeta wiele podróżował.Uczył się m.in. we Włoszech,odwiedził Francję i Niemcy . Po powrocie przebywał na dworze królewskim. Od życia dworskiego wolał spokojną wieś. Osiadł w Czarnolesie,gdzie pod legendarną lipą pisał swoje wiersze. Jan Kochanowski był autorem mi.in. pierwszej napisanej po polsku tragedii. Nosi ona tytuł "Odprawa posłów greckich."
6 2 6