Zad. 1
W 225 g wody rozpuszczono 25 g wodorotlenku potasu . Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
Zad. 2
Ile wody i ile wodorotlenku wapnia potrzeba do otrzymania 1000 g wody wapiennej, czyli 0,15-procentowego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia?

Proszę O Wrzystkie obliczenia i wzory Nieprawidłowe Odpowiedzi Zgłąszam!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:11:56+01:00
W 225 g wody rozpuszczono 25 g wodorotlenku potasu . Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

ms=25
mr=250
cp=2500/250=10%

Zad. 2
Ile wody i ile wodorotlenku wapnia potrzeba do otrzymania 1000 g wody wapiennej, czyli 0,15-procentowego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia?

cp=0,15%
mr=1000g

m2=1000*0,15/100%=1,5g odorotlenku

1000-1,5=998,5g wody
1 5 1
2010-03-07T12:30:42+01:00
Zad.1
mH20 - 225g
ms - 25g
mr - (mH20 + ms ) = ( 225g + 25g) = 250g
Cp - ?
Cp = (ms/mr) * 100% = (25g/250g) * 100% = 10%
Odp. Stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi 10%
Zad.2
Cp - 0,15%
mr - 1000g
ms - ?
mH20 - ?
ms = (Cp * mr)/100% = (0,15% * 1000g)/100% = 1,5g
mH20 = mr - ms = 1000g - 1,5g = 998,5g
Odp. Potrzeba 1,5g Ca(OH)2 - wodorotlenku wapnia i 998,5g H2O - wody.
1 5 1