1. W powietrzu ciało waży 20N a w nafcie 18N. Ro nafty=800 kg/m3. Ile wynosi objętość tego ciała?

2. Powierzchnia góry lodowej wynosi 8m2 a grubość 0,5m. Ilu ludzi o średniej masie 60 kg może utrzymać w słodkiej wodzie? Ro wody = 1000 kg/m3 ro lodu = 900 kg/m3

Proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-07T10:37:07+01:00
Zad,1
Fc(siła ciężkości)=20N
Fpc(siła pozornej ciężkości)=18N

Fw(siła wyporu)=Fc-Fpc=Fcwn(siła cięzkości wypartej nafty)

Ponieważ siła ciężkości jest więkrza od siły wyporu ciało będzie tonąć.
A więc Vzanużone=Vsubstancji=Vnafty wypartej

Możemy obliczyć masy wypartej nafty i ciała ponieważ znamy ich siły cięzkości i przyspieszenie ziemskie.
m=F/a

Następnie liczymy nasze V. Znamy mase i gęstość nafty.
Vwn=masa nafty/gęstość nafty=Vciała

Pozostaje nam jeszcze gęstość ciała, znamy jego mase i objętość:
gęstość ciała=m/V

Patrzymy w jakąś tablice z gęstościami i gotowe.
3 4 3