1.Książki Ali stoją na trzech półkach. Na drugiej półce jest o 15 książek mniej niż na pierwsze i 2 razy więcej niż na trzeciej. Na pierwszej i trzeciej półce jest razem 2 razy więcej książek niż na drugiej. Ile książek ma Ala?

2.Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z 15 zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

odpowiedzi mają być za pomocą równań
np.
I półka x
II półka x- 15
III półka x-15/2(ułamek)
pilnie prosze o rozmiązanie !!!!!! DAM NAJ !!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T10:45:48+01:00
Zadanie 1 jest rozwiązane na tym serwisie podam Ci adres bo nie chce mi się tego przepisywać http://zadane.pl/zadanie/542892


Zadanie 2
54 - liczba punktow
15 zadan
dobra odp +5
zła -2

x- liczba zadan na ktore udzielil prawidlowej odpowiedzi
y liczba zadan na ktroe udzielil zlej odpowiedzi

Układamy układ równań
5x-2y=54
x+y=15 z tego x= 15-y

Podstawiamy x do pierwszego równania
5(15-y) -2y = 54
75-5y-2y=54
75-54=7y
21=7y
y=3

Obliczamy x , x + 3 = 15 x=12

Odp. Udzielił odpowiedzi na 12 zadań

2010-03-07T16:26:26+01:00
Zadanie 1.

http://zadane.pl/archiwum?cx=partner-pub-4856562591668512%3Awqo51q-lemu&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Ksi%C4%85%C5%BCki+Ali+stoj%C4%85+na+na+trzech+p%C3%B3%C5%82kach.+Na+drugiej+p%C3%B3%C5%82ce+jest+o+15+ksi%C4%85%C5%BCek+mniej+ni%C5%BC+na+pierwszej+i+2+razy+wi%C4%99cej+ni%C5%BC+na+trzeciej.+Na+pierwszej+i+trzeciej+p%C3%B3%C5%82ce+jest+razem+2+razy+wi%C4%99cej+ksi%C4%85%C5%BCek+ni%C5%BC+na+drugiej.+Ile+ksi%C4%85%C5%BCek+ma+Ala%3F&sa=Szukaj

zadanie 2.

http://zadane.pl/archiwum?cx=partner-pub-4856562591668512%3Awqo51q-lemu&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=2.Szymon+zdoby%C5%82+54+punkty+ze+sprawdzianu+sk%C5%82adaj%C4%85cego+si%C4%99+z+15+zada%C5%84.+Za+ka%C5%BCd%C4%85+dobr%C4%85+odpowied%C5%BA+otrzymywa%C5%82+5+punkt%C3%B3w+a+za+z%C5%82%C4%85+lub+brak+odpowiedzi+traci%C5%82+2+punkty.+Ile+zada%C5%84+rozwi%C4%85za%C5%82+prawid%C5%82owo%3F&sa=Szukaj

wybierz sobie odpowiedź, jaka Ci pasuje :)

pozdrawiam