Przedstawienie operowe rozpoczęło się o godz. 19:00 . Z powodu licznych przerw na oklaski przedłużyło się o 24 min. Obecny na widowni gimnazjalista obliczył szybko , że przedstawienie trwało 15% dłużej w porównaniu z czasem podanym w programie . O której godz. się skończyło ?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-16T21:33:23+02:00

 

x - czas przewidziany na przedstawienie (w minutach)

 

x+24 - czas trwania

 

x+0,15x - czas trwania

 

x+0,15x=x+24

 

0,15x=24

 

x=160 min=2godz40min

 

19:00+2godz40min+24min=22:04

  • Użytkownik Zadane
2013-07-16T21:49:19+02:00

początek ---- 19:00

 

długość przedstawienia ----- x min

 

24min  --------- 15%

x min ---------- 100%

x = (24 * 100) / 15 = 160min    --------  tyle min trwało przedstawienie

 

160min + 24min = 184min = 180min + 4min = 3godz 4min    ----- tyle czasu trwało z przerwami

 

czas zakonczenia przedstawienia ---- 19:00 + 3:04 = 22:04