krótkie formy na angielski:
Zd.1
W twojej szkole odbywa się 'Święto sportu' (Sportfest),na które możesz zaprosić także znajomych.Napisz zaproszenie,w którym podajesz:
-miejsce imprezy
-termin tego festynu
-dyscypliny sportowe,w jakich będzie można wziąć udział
-rodzaj ubrania,jaki należy mieć że sobą
Zd.2
Jesteś na wymianie młodzieżowej w Londynie.Kupiłeś bilet na koncert,na który nie możesz pójść ze względu na chorobę.Zostaw kartkę na tablicy ogłoszeń z propozycją odsprzedania biletu.W ogłoszeniu:
-określ rodzaj koncertu
-podaj jego termin
-podaj cenę biletu
-poinformujesz o sposobie kontaktuz Tobą
Zd.3
Podczas pobytu w zaprzyjaźnionej szkole w Anglii zgubiłeś kurtkę.Napisz kartkę na szkolna tablicę ogłoszeń z informacją o tym fakcie.W ogłoszeniu:
-określ precyzyjnie,kiedy zginęła kurtka
-opisz jej wygląd
-poproś o zwrot
-poinformujesz o sposobie jej oddania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:49:04+01:00
Zad 1.
Invitation

Sportfest of our school will take place on the 23th of June 2010 at 2 p.m on the school playground. If you like sport, you can participate in many sport events like hurdles, waterpolo or family slalom. Take comfortable shoes and tracksuit.
We invited warmly.

Zad 2.

Announcement
I have a ticket for Tokio Hotels' concert to sell. It takes place on 23/03/2010 in the hall RÓŻA. It starts at 7p.m. The price of the ticket is 25 pounds. Contact me via email: [email protected] or phone: 67676845745

Zad 3.

Announcement
Today (08.03.2010), at about 12 o'clock I lost my black leather jacket. If you have by any chance seen it please call me: 56456747 so that I could take it from you.2 1 2