Zadanie 1
Zapisz w postaci równań:
a Liczba trzy razy większa od liczby n do kwadratu jest 4 razy mniejsza od liczby m,
b Stosunek kwadratu liczby a do kwadratu liczby b wynosi 4:9
c podwojona liczba r jest 2 razy mniejsza od potrojonej liczby s,
Dla każdego z równań podaj dwie pary liczb spełniające te równanie ,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:43:46+01:00
A) 3n²=1/4m
czyli 12n²=m
przykladowe pary liczb:
n=1 to m=12
n+2 to m= 48

b) a²/b²=4/9
czyli 9a²=4b²
przykladowe pary liczb:
a=1 to b= 3/2 lub -3/2
a=2 to b= 3 lub -3

c) 2r=1/2 x 3s
2r=3/2s
przykladowe pary liczb:
r=1 to s =4/3
r=2 to s= 8/3