Odpowiedzi

2010-03-07T10:39:52+01:00
Aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości uzyskanie korzyści ekonomicznych.
Pasywa - są to źródła pochodzenia aktywów w rachunkowości, czyli źródła finansowania
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T10:39:59+01:00
Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.


Pasywa to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa
2010-03-07T10:40:25+01:00
Aktywa-kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

pasywa-to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa.