Odpowiedzi

2010-03-07T10:54:59+01:00
Na ma 23(protony i neutrony) oraz 11 elektronów, a ze liczba elektronów jest równa liczbie protonów, to protonów jest 11.
Zatem 23-11=12
Masa wszystkich cząstek=11+11+12=34
Procent elektronów:
34-100%
11-x

x=32%
tyle samo będzie protonów

Procent masy jądra:

34-00%
23-x

x=68%

17 1 17