Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:16:38+01:00
Najpierw trzeba policzyć masy tych substancji:
m C₅H₁₁OH = 5*12u + 12*1u + 16u = 60u +12u + 16u=88u
m H₂O = 18u

Następnie liczymy masę wody w tym roztworze, korzystając z proporcji "skoro 88u stanowi 46% związku, to ile unitów stanowić będzie 54% związku (100-46=54):
88u --- 46%
x ----- 54%
x= 88u*54%/46%=103u

Wiedząc, że w roztworze są 103u wody, a masa cząsteczkowa wody wynosi 18u, wystarczy podzielić jedną wartość przez drugą, aby uzyskać liczbę cząsteczek wody w roztworze:
103u/18u≈5,7≈6

Odp. Na jedną cząsteczkę pentanolu w tym roztworze przypada ok. 6 cząsteczek wody.