Zad1. dla jakiej wartości parametru m podana prosta jest równoległa do prostej 3x+2y-11=0?
1) mx+6y+7=0

zad 2
Dla jakiej wartości parametru m podana prosta jest prostopadła do prostej x+4y-9=0
1) (6m+1)x+y-8=0


Jak ktos rozwiarze te dwa zadania to daje 14 pkt.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T11:08:49+01:00
Żeby proste były równoległe musi byc a1=a2
czyli :

3x+2y-11=0
2y=-3x+11/:2
y=-1,5x+5,5

mx+6y+7=0
6y=-mx-7
y=(-mx):6-7/6

(-mx):6 = -1,5x
-mx=-9x/:x
m=9

b) a1+a2=-1 - zeby byla prostopadla

2 3 2