Daję aż 60 punktów iż są to 2 zadania :)
Zad. 1
Oblicz skład procentowy (procent masowy) siarczku antymonu (III) Sb₂S₃ używanego do produkcji zapałek.
Zad. 2
Oblicz który związek chemiczny ma większą zawartość procentową (procent masowy) wodoru : H₂O czy siarkowodór H₂S.


Za rozwiązania serdecznie dziękuję 60 punktów czeka + najlepsza odpowiedź ! .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:14:08+01:00
Zad.1
mSb2S3= 2x 122u+ 96u
m Sb2S3= 340 u
340 u - 100%
244u - x
x= 24400% : 340 = 71,76 % - zaw. procentowa antymonu
100% - 71,76 % = 28,24 % - zaw. siarki.

Zad.2
mH2O= 2u + 16u = 18u
18u - 1OO %
2u - x
x= 200% : 18
x = 11,11%

mH2S= 2u + 32u = 34u
34u- 100%
2u - x
x = 200% : 34u
x= 5,88%

11,11%> 5,88%
Odp: Większą zawartość procentowa wodoru występuje w H2O.
2010-03-07T12:26:37+01:00
Zad.1
W tym zad. najpierw musimy obliczyć masę cząsteczkową siarczku antymonu (III), podane niżej masy wziąłem z układu okresowego.
Mcz Sb₂S₃ = 2 at Sb + 3 at S = 2 × 122u + 3 × 32 u = 244u + 96u= 340 u

Teraz układamy proporcje:-obliczamy ile wynosi niewiadoma x
340 u - 100%
244u - x %
x % = (244u × 100%)÷340u = 24400% ÷ 340 = 71,76 %
Sb = 71,76 %
100% - 71,76 % = 28,24 %
S = 28,24 %
Odp.Skład procentowy (procent masowy) siarczku antymonu wynosi 28,24 %

zad.2
Tak samo jak w zad.1 najpierw obliczmy ile wynosi masa cząsteczkowa wody(H₂O)- (masy z układu okresowego)
Mcz H₂O = 2 at H + 1 at O = 2 × 1u + 1× 16 u= 2u + 16u = 18u

Tak samo jak w zad.1 układamy proporcje i liczymy x
18u - 100%
16u - x
x= (16u × 100%): 18u = 1600% : 18 =88,88 %
O = 88,88%
100,00% - 88,88% = 11,22%
H = 11,22%

Teraz musimy policzyć masę cząsteczkową H₂S
Mcz H₂S = 2 at H + 1 at S = 2 × 1u + 1 × 32u= 34u
34u- 100%
32u- x
x=(32u × 100%): 34u= 3200% : 34= 94,11%
S = 94,11%
100,00% - 94,11% =5,89 %
H=5,89 %

Otrzymaliśmy wyniki:
W H₂O: H = 11,22%
W H₂S: H = 5,89 %
Wynika z tego że: Większy procent masowy wodoru ma H₂S.