Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:47:31+01:00
Jacek Soplica jest postacią dynamiczną, zmienia całkowicie kształt swojego życia. W młodości był to szlachcic z fantazją, był porywczy, gwałtowny. Cechowały go duma i pycha, był jednak człowiekiem szczerym i otwartym. Wobec Ewy zachowywał się tkliwie i delikatnie. Miał ogromny autorytet wśród szlachty i był szczerze oddany ojczyźnie. Kiedy dowiedział się, że Stolnik zamierza wydać Ewę za kasztelana, opuścił zamek i popadł w rozpacz. Podczas napaści na Stolnika w sposób przypadkowy, pod wpływem emocji zabija Horeszkę. Jacek całkowicie zmienia swoje życie. Zmienił nazwisko, wstąpił do Zakonu Bernardynów, przezwyciężył wszystkie swoje złe skłonności, stał się człowiekiem skromnym i dyskretnym. Poświęcił się służbie ojczyźnie i każdym swym czynem dawał dowód ogromnego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Brał udział w bitwie pod Hohenlinden, w bitwie w obozie Samosierra w Hiszpanii, był dwukrotnie ranny. Przenosił tajne rozkazy od dowódców. Wypełniał wojskowe misje. Zakładał organizacje wojskowe działające na rzecz ojczyzny, a w Soplicowie miał zorganizować powstanie przeciwko Rosji. Podczas najazdu swoim ciałem zasłonił Gerwazego i został ranny (w miejsce gdzie już wcześniej był ranny), odnowiła się stara rana, która była przyczyna śmierci. Jacek pośmiertnie został oczyszczony z zarzutów i zrehabilitowany.