Zapoznaj się z notatkami w ramce i napisz informacje o przebiegu wojny Achajów z Trojanami po pokonaniu Hektora przez Achillesa. Równoważniki zdań przekształc w pełne zdania .

Zbezczeszczenie ciała syna króla Troi. Ukorzenie się Priama przed Achillesem . Wydanie zwłok . Pogrzeb Hektora . Kradzież palladionu - posążka ze świątyni Ateny chroniącego Troję . Podstęp Odysa . Odpłynięcie greckich okrętów ,. Wprowadzenie do miasta drewnianego konia mimo sprzeciwu Laokoona i protestu Kasandry. Rzeź dokonana przez ukrytych we wnętrzu konia wojowników . Spalenie miasta . PROSZĘ O POMOC !!! :):)MA BYC NA JUTRO !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:48:50+01:00
Zbezczeszczono ciało syna króla troi.Piram ukorzył się przed achillesem i wydał zwłoki. Odbył sie pogrzeb hektora.
Ukradziono palladion - posążek ze świątyni Ateny, chroniący troję. Odys obmyślił postęp i greckie okręty odpłynęły.
Lakoon się sprzeciwiał, kasandra protestowała, ale do miasta wprowadzono drewnianego konia. Ukryci wojownicy w e wnętrzu konia, dokonali rzezi i spalili miasto.

137 4 137