1.Przymusowe wydalenie cudzoziemca poza granice kraju.(na 10 liter)
2.Powrót np. uchodżców do ojczyzny.((na 11 liter)
3.Porównaj strukturę narodowościową polski przed 2 wojną światową ze strukturą obecną.
4.Wymień wydarzenie ,które spowodowały tak poważne zmiany w składzie narodowościowym ludności Polski.!

1

Odpowiedzi

2010-03-07T13:44:41+01:00
1. deportacja
2. reemigracja

3.
Przed II wojną światową w Polsce mieszkało wiele osób innych narodowości, a kraj była państwem wielonarodowościowym. Obecnie po wojnie, zmianie granic Polska stała się krajem jednolitym pod względem narodowości.

4.
II wojna światowa
powojenne przesiedlanie ludzi
zmiana granic terytorium państwa polskiego
19 4 19