Wyraz podane wielkości we wskazanej jednosce:
a) CM: 6mm 2cm1m 5cm7mm 38mm
b)M: 6cm 28cm 4m7cm 20m3dm
c)DM: 9cm 15cm 6dm3cm 10dm2cm
d)KM: 7m 43m 1km50m 6km207m
e)DAG: 3g 89g 4dag5g 11dag26g
f)KG: 8dag 510g 8kg3dag 2kg300g
g)T: 7kg 205kg 4t306kg 50t70kg
PROSZE SZYBKO O ODPOWIEDZ!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T11:27:04+01:00
Wyraz podane wielkości we wskazanej jednosce:

a) CM: 6mm 2cm1m 5cm7mm 38mm-0.6cm; 2.1cm; 5.7cm; 0.38cm
b)M: 6cm 28cm 4m7cm 20m3dm-0.06m; 4,07m; 20,3m
c)DM: 9cm 15cm 6dm3cm 10dm2cm - 0.9dm; 1.5dm; 6.3dm; 10.2dm
d)KM: 7m 43m 1km50m 6km207m - 0.007km ; 0.043km; 1.050km; 6.207km
e)DAG: 3g 89g 4dag5g 11dag26g - 0.3dkg; 4.4 ; 13.6
f)KG: 8dag 510g 8kg3dag 2kg300g - 0.08kg ; 8.03 ; 2.3
g)T: 7kg 205kg 4t306kg 50t70kg - 0.007t ; 0.205 ; 4.306 ; 50.070
PROSZE SZYBKO O ODPOWIEDZ!!
2010-03-07T11:33:59+01:00
A) 6mm=0,6cm 2cm1mm=2,1cm 5cm7mm=5,7cm 38mm=3,8cm
b) 6cm=0,06m 28cm=0,28m 4m7cm=4,07m 20m3dm=20,3m
c) 9cm=0,9dm 15cm=1,5dm 6dm3cm=6,3dm 10dm2cm=10,2dm
d) 7m=0,007km 43m=0,043km 1km50m=1,050km=1,05km 6km207m=6,207km
e) 3g=0,3dag 89g=8,9dag 4dag5g=4,5dag 11dag26g=13,6dag
f) 8dag=0,08kg 510g=0,510kg=0,51kg 8kg3dag=8,03kg 2kg300g=2,300kg=2,3kg
g) 7kg=0,007t 205kg=0,205t 4t306kg=4,306t 50t70kg=50,070t=50,07t