Do przetłumaczenia:takes place, compete,mobile floats,procession,streamers,unimaginative,breweries,strengths,available,spectacular,occupied,craftsmen,papier mache,caricatues,burst,forces out,belief,monks,huge,frames,demonstrate,last,honour,rice dumplings,remind,spectators,row,combination,traditions,regional,available,afford,dyes,souls,contest,sculpture,permanent,occupied,carve,supported,shape out of wood,spirits,pay for sth, helped to stand up,local,colours,competition,carving,lasting forever,obtainable,conquered and held.Połączyc i przetłumaczyc:
street,evil,to make,to mark,to honour,to greet, beautiful clothed,deafening, to commit,boat,by far,entrance połoczyc z i całe wyrazenie przetłumaczyc: theoccasion, the....procession, ....people,.....the largest,.....the memory of sb,.....fee,....suicide,.....spirits,.....races, a(n).....explosion,......preparations,......with cheers. I przetłumaczyc wyrazy: luck ,firecrackers,filled,exhanged,strips,held,looks forward to, winds through, keep out,exiting,dull,thrilling,fabulous,boring,brilliant

1

Odpowiedzi

2010-03-07T14:08:59+01:00
Odbywa się,konkurować, mobile pływaków, procesji, streamery, wyobraźni, browary, mocnych i dostępne, spektakularne, zajęte, rzemieślników, papier mache (nie ma raczej słowa jak mache) ,karykatura, pęknięcie, zmusza się, wyznanie, mnisi, ogromne, ramki, wykazać, ostatni, honor, pierogi ryż, przypominać, widzów, wiersz , połączenie, tradycji regionalnych, stać się dostępnym, barwniki, dusze, konkurs, rzeźba, stałe, zajęte, rzeźbić, kształt z drewna, wyroby spirytusowe, płacić na test, pomógł wstać, lokalnych, kolory, konkurencja, rzeźba , trwały wiecznie, udostępnianą, konkurował i pomógł.

ulica, zło, aby z okazji, aby zaszczyt, aby pozdrowić, piękne ubranie, ogłuszający, w celu popełnienia, łodzi, zdecydowanie, wejście

theoccasion- nie wiem co to znaczy, .. procesji ludzi ... ,.. największych ,..św pamięci ,..... opłaty ,.... duchy ,..... samobójstwo ,.. ras, (n) .. preparaty ,.. wybuchu ,.. z okrzyki.

szczęścia, petardy, wypełnione czymś, taśmy, przechowywane, oczekuje, przez wiatry, utrzymać się, ekscytujące , matowe, pasjonujący, wspaniały, nudne, brylantowe.

wybacz, że nie połączyłam ale nie wiem dokładnie o co chodzi.. Z których słówek skorzystać?