Poziom zad. 6 kl sp ( niektóre zadanie można rozwiązać za pomocą równań)!
1. Obwód prostokąta jest równy 32 cm. Oblicz, długości boków tego prostokąta, wiedząc, że jeden z jego boków sanowi 1/3 długości drugiego boku.
2. W pewnym gospodarstwie zasiano żyto na 30 ha ziemi, co stanowi 0,20 % całego obszaru tego gospodarstwa. Ile hektarów ziemi było w tym gospodarstwie?
3. Karolina ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia, a razem mają po 76 pocztówek. Ile pocztówek ma Asia?
dam naj........ i zad. ocenię każdemu na 5! proszę o szybkie rozwiązanie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:33:25+01:00
Zad.1
ob=32cm
I bok-x
II bok-1/3x
Ile wynosi I bok?
2x+2*1/3x=32
2x+2/3x=32
2i2/3x=32/ 2i2/3
x=12cm
Ile ma II bok?
1/3*12=4cm

Zad. 2
0,20%=0,002
30ha:0,002=15000ha

Zad 3.
Asia-x
Karolina-3x
razem 76
x+3x=76
4x=76/4
x=19
Asia ma 19 pocztówek