Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:23:55+01:00
Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony na kolanach swej Matki
Jezus nie żyje - stwierdził przed Piłatem żołnierz. Przebił on włócznią bok Jezusa. Dobry Nikodem i Jan Apostoł zdjęli z krzyża ciało Zbawiciela. Maryja wzięła je na swoje kolana. Przypomniała sobie słowa proroka Symeona: "Serce Twoje przeniknie miecz boleści". Przed swoją śmiercią Jezus prosił Jana Apostoła, aby zaopiekował się Maryją. Maryja jest odtąd Matką wszystkich ludzi. Kto kocha Maryję - modli się do niej, nosi medalik, różaniec. A jak ja kocham Matkę Chrystusa, która jest także moją Matką ?
16 3 16
2010-03-07T11:24:53+01:00
Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

Ukrzyżuj Go
- krzyczeli;
Piłat podpisał
wyrok śmierci.
Jezu mój niewinny,
za mnie skazany,
zmiłuj się nade mną.

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Jezu mój,
ale przecież na krzyżu
umierają złoczyńcy.
Wiem.
Wziąłeś na siebie
grzechy nas wszystkich
Odkupicielu mój.

Stacja III: Pan Jezus upada pod krzyżem

Jezu mój,
przecież jesteś
Wszechmocny,
a upadasz?
Moja siła jest
w Twoich
upadkach.

Stacja IV: Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

Matko Bolesna,
wiedziałem,
że przyjdziesz.
Matko,
pomóż mi,
bo ja nie mam siły,
boję się.

V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

A ja, Panie,
stoję słaby i drętwy.
Boję się krzyża,
omijam go.
Szymonie,
naucz mnie
dźwigać mój krzyż.stacja_viStacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Weroniko,
jaka ty jesteś
odważna.
A ja?
Pójdę do ludzi,
otrę im łzy,
bo cierpią i płaczą.stacja_viiStacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

I co ja zrobię?
Nie umiem
Ci pomóc Panie.
Sam upadam.
Błagam Cię,
pomóż mi powstać.

stacja_viiiStacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Nie płaczcie
nade Mną
Nad sobą płaczcie
i nad dziećmi waszymi.
Tak, Panie,
ale już i płakać
nie umiem.stacja_ix Stacja IX: Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

A ja ile razy upadłem?
Już nie policzę.
Tylko Ty jesteś,
Jezu, miłosierny
i zawsze mi
przebaczasz.
Jezu, ufam Tobie!stacja_x Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Nie wstydź się, Panie.
To za moją
bezwstydność.
Ty jesteś
dla mnie
zawsze Święty.
stacja_xi Stacja XI: Pan Jezus do krzyża przybity

Całuję
Twe święte
rany,
Panie mój
ukrzyżowany.
Ulituj się
nade mną.stacja_xiiStacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

Nie umiem Cię tak kochać
jak Twoja Matka,
jak Jan.
Z Magdaleną
stopy Twoje całuję
i obmywam je
łzami.stacja_xiiiStacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

Józefie
z Arymatei,
Nikodemie,
Matko Bolesna.
On powiedział
że zmartwychwstanie.
Ja tak wierzę!
8 3 8
2010-03-07T11:31:15+01:00
1-pan jezus na śmierć skazany 2- pan jezus bierze krzyż na swe ramiona 3-pan jezus upada po raz pierwszy 4-pan jezus spotyka matkę swoją 5-szymon cyrenejczyk pomaga nieść krzyż 6-św.weronika ociera twarz jezusowi 7-drugi upadek 8-pan jezus spotyka płaczące niewiasty 9-trzeci upadek 10-pan jezus z szat obnarzony 11- pan jezus do krzyża przybity 12-śmierć pana jezusa na krzyżu 13- pan jezus zdięty z krzyża 14- pan jezus do grobu złożony.
9 1 9