Odpowiedzi

2010-03-07T11:42:26+01:00
Jako stopnie celsjusza oznaczę ^C

Dane:
ciało które pobiera ciepło : lód
Cw lodu = 2100 J/kg*^C
temperatura początkowa lodu: 0^C
temperatura końcowa lodu : 15^C
delta temperatur lodu :
15^C - 0^C = 15^C
masa lodu = ?

ciało które oddaje ciepło : woda
Cw wody = 4200 J/kg*C
temp. początkowa wody : 20^C
temp. końcowa wody : 15^C
delta temp. wody:
20^C - 15^C = 5^C
masa wody: 5kg

Q = ilość ciepła
Ilość ciepła pobranego jest równe ilości ciepła oddanego.
Q1(pobranego) = Q2 (oddanego)
Q = Cw * m * delta T

Qwody(oddanego)=
4200J/kg*^C * 5 kg * 5^C = 105000J
Q1 = 105000J
Q1=Q2 czyli
Q2 = 105000J

m = Q/delta T * Cw
m lodu = 105000J / 15^C * 2100J/kg*^C = 3,3 kg

Odp. Masa lodu wynosi 3,3 kg