1.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składajaca sie z a setek, 5 dziesiatek i b jedności .
2.Dany jest prostokąt o długości a i szerokosci b. O ile zmniejszy sie pole prostokata, jeśli szerokość zmniejszymy o 2, a długośc pozostanie bez zmian?
3.Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartośc liczbowa dla x=2 i y=-3 wynosi 7.
4.*Udowodnij, że róznica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.
Pomóżcie Pliss;]

1

Odpowiedzi

2010-03-07T11:38:29+01:00
1. 100a+50+b
2. ab-(b-2)a=ab-ab+2a=2a
3. 2x-y
4. (2n+3)²-(2n+1)²=4n²+12n+9-4n²-4n-1=8n+8=8(n+1) <- wielokrotność 8, zatem jest podzielna przez 8
4 4 4