Odpowiedzi

2010-03-07T13:50:07+01:00
Roman Dmowski koncepcja inkorporacyjna - przywrócenie ziem sprzed 1772 roku (I rozbiór Polski)
Józef Piłsudski - koncepcja federacyjna. Odgrodzenie się niezależnymi państwami takimi jak Litwa, Białoruś i Ukraina, które mały stanowić wspólną federację. Miały być one powiązane sojuszem z Polską.