Zad1. Oblicz 50% , 25% , 75% , 10 % i 150 %
a)kwoty 500zł
b)masy 40kg.
c)odległości 1 km ,
d) jednej doby.

Zad2. Wyjaśnij , jak obliczyć w pamięci
10% danej liczby
30% danej liczby
5% danej liczby
200% danej liczby
150% danej liczby
99% danej liczby

Zad3. Oblicz ;
a)12% kwoty 30zł
b)35% kwoty 20 zł
c)150% masy 32kg
d)2,5% kwoty 1000zł
e)12,5% kwoty 800$
f)3,3%kwoty 150 euro
g)1,5% liczby 5
h)0,1% liczby 220
i)12% kwoty 50000zł
j)125% masy 3000kg
k)0,2% objętości 170 l
l)2,1% masy 40 t

Zad4. Porównaj podane wielkości;
a)60zł i 11 % kwoty 600zł
b) 5,70 zł i 10,5% kwoty 57 zł
c)40kg i 19,8% masy 200kg
d) 5500 $ i 109% kwoty 5000 $

Plis potrzebne mi na teraz!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:08:04+01:00
Zad 1
a. 500 zł*1/2= 250 zł
500 zł*1/4=500/4=125
500*3/4= 1500/4= 375
500*1/10=500/10=50
500*1i1/2=500*3/2=1500/2=750
b.40*1/2=20
40*1/4=40/4=10
40*3/4=120/4=30
40*1/10=40/10=4
40*1i1/2=40*3/2=120/2=60
c. 1km*1/2=1000m*1/2=500m
1km*1/4=1000m*1/4=250m
1km*3/4=1000m*3/4=3000/4=750m
1km*1/10=1000m*1/10=1000/10m=100m
1km*1i1/2= 1000m*3/2=3000/2m=1500m
d.1doba=24 godziny
24godz*1/2=24godz/2=12godz
24godz*1/4=24godz/4=6godz
24godz*3/4=72godz/4=18godz.
24godz*1/10=24godz/10=2.4godz
24godz*1i1/2=24godz*3/2=72godz/2=36godz
Zad2
10%daną liczbę dzieimy przez 10
30% liczbę dzielimy przez 10, a wynik mnożymy przez 3
5% liczbę dzielimy przez 10, a wyniki dzielimy przez 2
200% liczbę mnożymy przez 2
150% liczbę dzielimy na pół i wynik dodajemy do tej liczby
99% liczbę podzielić na 100 a wynik odjąć od danej liczby

Zad3
12%*30 zl=12/100*30z=360zl/100=3.6zl
35%*20zl=35/100*20zl=700zl/100=7zl
150%*32kg=150/100*32kg=4800kg/100=48kg
2,5%*100=25/1000*1000=25000/1000=25
12.5%*800=125/1000*800=100000/1000=100
3.3%*150=33/1000*150=4950/1000=4.95
1.5%*5=15/1000*5=75/1000=0.075
0.1%*220=1/1000*220=220/1000=0.22
12%*50000=12/100*50000=60000/100=600
125%*3000=125/100*3000=375000/100=3750
0.2%*170=2/1000*170=340/1000=0.34
2.1%*40=21/1000*40=84/1000=0.084

Zad.4
11%*600=11/100*600=6600/100=66
66>60
10.5%*57=105/1000*57=5985/1000=5.96
5.96>5.70
19.8%*200=198/1000*200=39600/1000=39.6
39.6<40
109%*5000=109/100*5000=545000/100=5450
5450<5500/ oznacza kreskę ułamkową
16 4 16