Do podanych dat dopisz wydarzenia oraz władców, którzy wówczas panowali w Polsce;
966; 972; 1000; 1002; 1002-1018; 1025; 1031; 1038; 1076; 1079; 1102; 1109; 1121-1122; 1138; 1146; 1157; 1180; 1226; 1227; 1237; 1241; 1257; 1291; 1295; 1308; 1314; 1320; 1331; 1343; 1347; 1364; 1374; 1385

3

Odpowiedzi

2010-03-07T11:47:24+01:00
Władcy polscy (chronologicznie):

Mieszko I (ok. 935-992)
Bolesław Chrobry (966-1025)
Mieszko II (990-1034)
Kazimierz Odnowiciel (1016-1058)
Bolesław Śmiały (1040-1081)
Władysław Herman (1042-1102)
Bolesław Krzywousty (1086-1138)
Władysław Wygnaniec (1105-1159)
Bolesław Kędzierzawy (1121-1173)
Mieszko Stary (1122-1202)
Kazimierz Sprawiedliwy (1138-1194)
Mieszko Plątonogi (1130-1211)
Leszek Biały (1186-1227)
Władysław Laskonogi (1161-1231)
Henryk Brodaty (1165-1238)
Henryk Pobożny (1196-1241)
Bolesław Rogatka (1220-1278)
Konrad Mazowiecki (1187-1247)
Bolesław Wstydliwy (1226-1279)
Bolesław Pobożny (1221-1279)
Leszek Czarny (1240-1288)
Henryk Probus (1257-1290)
Przemysł II (1257-1296)
Wacław II (1271-1305)
Władysław Łokietek (1260-1333)
Kazimierz Wielki (1310-1370)
Ludwik Węgierski (1326-1382)
Jadwiga (1371-1399)
Władysław Jagiełło (1351-1434)
Władysław Warneńczyk (1424-1444)
Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)
Jan Olbracht (1459-1501)
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)
Zygmunt Stary (1467-1548)
Zygmunt August (1520-1572)
Henryk Walezy (1551-1589)
Stefan Batory (1533-1586)
Zygmunt III Waza (1566-1632)
Władysław IV (1595-1648)
Jan Kazimierz (1609-1672)
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Jan III Sobieski (1629-1696)
August II Sas (1670-1733)
Stanisław Leszczyński (1677-1766)
August III Sas (1696-1763)
Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

5 3 5
2010-03-07T11:55:10+01:00
966 chrzest Polski
Poczet Królów i Książat Polskich
Mieszko 1. 963-992
mieszko 2 .1025-1034
Rycheza , Ryksa żona mieszka 2 i ukoronowana w 1025
Kazimierz 1 odnoiwiciel 1058-1079
władysław2 wygnaniec 1138-1146
bolesław 2 śmiały 1058-1079
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:15:44+01:00
966-chrzest Polski (Mieszko I)
972-bitwa pod Cedynią (Mieszko I)
1000-zjazd gnieźniejski (Bolesław I Chrobry)
1002-początek wojny polski Niemieckiej Bolesław I Chrobry)
1002-1018-koniec wojen polsko-niemieckich Bolesław I Chrobry)
1025-powtórzona koronacja Chrobrego (Chrobry i Mieszko II Lambert)
1031-atak księcia Kijowskiego i cesarza niemiec na Polskę(Mieszko II Lambert)
1038-liczne najazdy na Polskę (Kazimierz I Odnowiciel)
1076-koronacja Bolesława II Szczodrego
1079- zabójstwo biskupa Stanisława(Bolesław II Szczodry)
1102-zajęcie Krakowa przez Bolesława Krzywoustego(Władysław I Herman)
1109-najazd Niemiec na Polske (Bolesław III Krzywousty)
1121-1122-Bitwa koło Strugi (Bolesław III Krzywoousty)
1138-rozbicie dzielnicowe(Władysław II Wygnaniec)
1146-kolejny najazd Niemiec na Polske cesarza Konrada (Władysław II Wygnaniec)
1157-króla polski składa hołd lenny Fryderykowi Rudobrodemu (Bolesław II Kędzierzawy)
1180-Zjazd w Łęczycy(Kazimierz II Sprawiedliwy)
1226-sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Leszek Biały)
1227-zamordowanie Leszka Białego (Laskonogi i Henryk I Brodaty)
1237-Krzyżacy założyli miasto Elbląg (Henryk Brodaty)
1241-wojna z Tatarami i Mongołami (Henryk II Pobożny)
1257-lokacja miasta Krakowa na prawie magdeburskim (Bolesław V Wstydliwy)
1291-wycofanie Władysława Łokietka i wkroczenie armi Czeskiej do Polski (Przemysł II)
1295-koronacja Przemysła II na króla Polski (Przemysł II)
1308-Krzyżacy zajęli Gdańsk i dokonali rzezi jego mieszkańców(Władysław I Łokietek
1314-przyłączenie Wielkopolski (W. Łokietek)
1320-koniec rozbicia dzielnicowego (Władysław Łokietek)
1331-atak krzyżaków na Polskię (Władysław Łokietek)
1343-zawarcie pokoju z krzyżakami (Kazimierz III Wielki)
1347-Osada Nowe Miasto Elbląg otrzymuje prawa miejskie (Kazimierz III Wielki)
1364-zjazd monarchów w Krakowie(Kazimierz Wielki)
1374-nadanie szlachcie przywileju koszyskiego (Ludwik Węgierski)
1385-Jagiełło wyraża zgodę na przyjęcie chrztu, poślubienie księżniczki Jadwigi i zostanie królem Polski(Jadwiga Andegaweńska)
9 4 9