Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T11:43:50+01:00
.Niemcy: Alzacja, Lotaryngia, okupacja północno-zachodnich terenów Francji z Paryżem, wcielenie Pomorza, Poznańskiego, część Łódzkiego z Łodzią, Górny Śląsk
ZSRR: ziemie białoruskie i ukraińskie wcielone do BSRR i USRR(które były podporządkowane Niemcom), Besarabia
2. W '41 Niemcy dokonały ataku na ZSRR, które do tej pory było ich sojusznikiem. W tym momencie nie tylko sama Wlk. Brytania musiała ponosić ciężar wojny z Niemcami. W celu sprawniejszej walki postanowiono zawiązać koalicję antyhitlerowską, w której składy weszły USA, Wlk Brytania i ZSRR
3. Bitwa o Anglię ( sierpień 1940-październik 1940) pierwsza przegrana Hitlera
Bitwa pod Stalingradem ( listopad 1942- luty 1943) porażka von Paulusa, kolejna przegrana Niemców
Bitwa pod Kurskiem (lipiec 1943) - porażka Niemców, od tej pory stosowanie taktyki odwrotu na z góry upatrzone pozycje
Bitwa o Monte Cassino (maj 1944) - zdobycie linii Gustawa co umożliwiło późniejsze zdobycie Rzymu.
4. 06.06.1944r, we Francji, a konkretnie w Normandii
5. Niemcy chcieli zdobyć dla siebie przestrzeń życiową, planowali wymordowanie ludności państw podbitych. Japonia chciała przejąć władzę nad całą Azją i dążyła do likwidacji wpływów USA.
6. Ocena rasowa, Żydzi byli uznawani za podkategorię człowieka, podobnie jak Romowie.
7. 1. Zamykanie Żydów w gettach
2. Wywożenie Żydów do obozów pracy i koncentracyjnych
3. Likwidacje gett i przewożenie mieszkańców do obozów zagłady.
4. Mordowanie Żydów w obozach
8.Żydzi, Polacy, Czechosłowacja
9. 1. Bitwa graniczna 1-7.09
2. Działania w głębi kraju 7-17.09
3. Działania schyłkowe 17.09-5.10
10. - tajna klauzura paktu Ribbentrop- Mołotow
- chęć odzyskania ziem białoruskich i ukraińskich, na których najbardziej zależało Rosjanom
- niechęć do narodu i państwa polskiego
11. - słabe uzbrojenie armii
- słaba łączność
- mała liczba wojska
- brak opracowanego planu obrony ( skutecznego)
12. ZSRR: przesiedlenia do ZSRR, wywożenie do łagrów, nadawanie przymusowo obywatelstwa radzieckiego,niszczenie inteligencji polskiej
Niemcy: Wywożenie do Niemiec do pracy, wywożenie do obozów pracy, zagłady i koncentracyjnych, wysiedlanie do GG, niszczenie inteligencji polskiej
13.Konstytucja kwietniowa dawała prezydentowi uprawnienia do wyznaczenia swojego następcy na tym stanowisku. A prezydent (nowy) mógł utworzyć nowy rząd wg. własnego uznania.
14. Stosunki polsko radzieckie w latach '41-'43 były poprawne, formowano polską armię w ZSRR, która miała walczyć przy boku Armii Czerwonej, pogorszenie nastąpiło gdy Niemcy nagłośnili sprawę Katynia, a rząd polski bez porozumienia ze Stalinem zażądał ekspertyzy MCK. Stalin zerwał wtedy stosunki z Polską.
15. Polskie państwo podziemne było bardzo rozbudowane. Przedstawicielami rządu londyńskiego była Delegatura Rządu na Kraj z Ratajskim na Czele, SN, SP, SL i PPS WRN utworzyły grubą "4" , która potem stała się Rządem Jedności Narodowej. Lewica komunistyczna utworzyła KRN, która później była organem ustawodawczym (parlamentem) tego ugrupowania. Co do spraw wojskowych najważniejszymi organizacjami były : SZP, przemianowana na ZWZ, a w 1942r powstała Armia Krajowa, rozwiązana w styczniu 1945r.
16.-zerwanie stosunków z ZSRR, które o zbrodnię oskarżyły Niemców, a Polaków o współpracę z nimi
- pogorszenie stosunków z innymi aliantami
- brak szans na pertraktacje ze Stalinem w sprawie wojska polskiego
17.Teheran 28.11-01.12. 1943r.
-orientacyjny podział Europy na strefy wpływów na rzece Łabie, co oznaczało, iż Polska znajdzie się w strefie radzieckiej.
-postanowienie okrojenia Niemiec na rzecz państwa polskiego, a nowa Polska będzie się znajdowała pomiędzy linią Curzona a Odrą.
Jałta 04-11.02.1945r
- oficjalne ogłoszenie granic Polski przez Wielką Trójkę-- ostatecznie ogłoszenie graniczy wschodniej, linia Curzona z możliwymi odchyleniami 5-8 km na korzyść Polski,
- utworzenie nowego polskiego rządu, TRJN- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
-- Związek Radziecki zobowiązał się do przystąpienia do wojny przeciw Japonii w 2-3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie w zamian za koncesje na Dalekim Wschodzie
- podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne
- nie rozstrzygnięto sprawy granicy zachodniej; dwie koncepcje, jedna mówiła o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, druga zaś o granicy na Odrze i Nysie Kłodzkiej;
Poczdam od 17 lipca do 2.08.1945r.
- oddanie w "polską administrację" byłe ziemie niemieckie leżące na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, część Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańsk.
- decyzja o przesiedleniach Niemców z terenów oddanych Polsce.
- odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy
- wschodnia granica Niemiec nie została ustalona, obowiązują do dziś obustronne porozumienia
-15% reparacji wojennych przyznanych ZSRR miała otrzymać Polska
2 2 2
2010-03-07T11:46:36+01:00
Francja, bruksela, Holandia, Francja, Włochy,Portugalia,polska, szwajcarja,austria,węgry,czecho-slowacja,bośnia, ALbania
2 4 2