1.Oblicz masę helu wypełniającego balon o objętości 2500m
sześciennych. Przyjmij gęstość helu d=0,18 kg/m sześcienne.

2. Na wadze laboratoryjnej ustawiono dwa naczynia miarowe o jednakowej masie. Do 1 wlano 96 cm sześciennych wody, a do 2 wlewano ciecz o nieznanej gęstości. Waga zrównoważyła się, gry do drugiego naczynia wlano 120 cm sześciennych nieznanej cieczy. Oblicz gęstość tej cieczy. Przyjmij gęstość wody d=1 g/cm sześcienne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T13:12:41+01:00
Zad2
dane:
V1=96cm3
d1=1g/cm3
V2=120cm3
szukane:
d2=?
aby waga była w równowadze
m1=m2
korzystamy ze wzoru
d=m/V z tego m=d *V
V1 *d1=V2 *d2 /:V2
d2=V1 *d1/V2
d2=96dm3 *1g/cm3 /120cm3
d2=0,8 g/cm3
odp:gęstość tej cieczy jest równa 0,8 g/cm3