Odpowiedzi

2009-10-21T19:12:01+02:00
Ajbardziej znane są stroje łowickie - pasiaki. Przykład łowickiej wsi można zobaczyć w skansenie we wsi Maurzyce.
Ze względu na znaczenie Łowicza na przestrzeni dziejów wzniesiono tu szereg wartościowych dzieł architektury. Uniknięcie przez miasto
ciężkich zniszczeń wojennych jak i powojenna odbudowa czynią je jednym z najcenniejszych zespołów architektoniczno-urbanistycznych w regionie. Do najważniejszych zabytków miasta należą:
* Bazylika katedralna - barokowo-renesansowa, obecna forma ustalona została 1625-1658 wg projektu Tomasza Poncino na bazie wcześniejszej budowli gotyckiej, częściowo zniszczona 1939, odbudowana do 1949; trójnawowe wnętrze o bardzo bogatym wystroju barokowym, liczne kaplice z XVIII w.
* Kościół pijarów - barokowy, z 1672-80, o monumentalnej rokokowej fasadzie na planie falistym; cenny zespół ołtarzy
* Dawny kościół ewangelicki - klasycystyczny, wzniesiony 1838-39, z efektownym portykiem frontowym i charakterystycznym uproszczonym wystrojem wnętrza; obecnie galeria sztuki
* Ratusz - klasycystyczny, wzniesiony 1825-28 wg projektu Bonifacego Witkowskiego
* Gmach pomisjonarski - monumentalna budowla barokowa wzniesiona w pocz. XVIII w. wg projektu Tylmana z Gameren na planie pięcioboku z dziedzińcem w środku, wypalona w 1939, rozebrana do fundamentów 1940-41 z wyjątkiem skrzydła południowego, odbudowana po 1948
* Kościół Św. Ducha - wzniesiony na pocz. XV w. w stylu
gotyckim, nietynkowany, wielokrotnie przebudowywany; najstarszy zabytek sakralny miasta
* Dawny kościół i klasztor dominikanów - barokowy, z poł. XVII w., po 1818 przebudowany na koszary, w l. 1948-52 gruntownie przebudowany na cele szkolne z przywróceniem pierwotnych form
* Dawny zespół klasztorny bernardynów - dawny kościół gotycki wraz z barokowymi zabudowaniami klasztornymi z XVII i XVIII w., przebudowany na koszary 1818-23 oraz na cele szkolne w 1920
* Kościół i klasztor bernardynek - barokowe, wzniesione w poł. XVII w. wg projektu Tomasza Poncino
* Kościół św. Leonarda - w stylu polskiego renesansu, wzniesiony 1618-26
* Ruiny zamku prymasowskiego - zbudowany przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego ok. 1355 roku, budowla otoczona przez fosę i dzieląca się na zamek górny i dolny; zburzona przez Szwedów po 1655, częściowo odbudowana, ostatecznie opuszczona i rozebrana na pocz. XIX w.
* Układ urbanistyczny miasta - nietypowy i nieregularny, oparty na trzech równoległych ciągach ulic
biegnących wzdłuż Bzury i łączących główne place: kwadratowy Stary Rynek
i trójkątny Nowy Rynek, a także znacznie mniejszy Przyrynek

W Łowiczu można zobaczyć pochodzący z 1405 roku trójkątny Nowy Rynek, otoczony kamienicami z XVI-XIX w. Centrum nowomiejskiego rynku zostało niemal całkowicie zniszczone w 1997 roku przy okazji badań archeologicznych. Po zakończeniu wykopalisk na rynku planowano odbudowę części średniowiecznego ratusza. Ostatecznie jednak plac wybrukowano, zbudowano podświetlaną nocą fontannę oraz przygotowano klomby z kwiatami. Dodatkową atrakcją rynku są wyeksponowane kolorową kostką fundamenty średniowiecznego ratusza oraz wydobyty z głębokości metra fragment renesansowych kocich łbów.

* 18 grudnia 1806 po zwycięstwie pod Jeną i Auerstedt w drodze
do Warszawy, w Łowiczu, zatrzymał się na kilkugodzinny odpoczynek Napoleon I Bonaparte. Na murze kamienicy przy Starym Rynku, w której się zatrzymał znajduje się obecnie tablica pamiątkowa. #
* Księżna łowicka - Joanna Grudzińska nigdy nie była w Łowiczu

Proszę :*

Per Alberttt :)
1 5 1
2009-10-21T19:13:44+02:00
W pobliżu miasta we wrześniu 1939 rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej znana jako bitwa nad Bzurą.

Ponadto w Łowiczu produkuje się między innymi dżemy 'Łowicz"
2009-10-21T19:16:25+02:00