Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:27:07+01:00
A²=b²+c²-2bc*cosα
b=4
c=8
α=60
a²=16+64-32*1/2
a²=64
a=8

2R=a/sinα
2R=8/(√3/2)
2R=8*2/√3
R=8/√3
R=8√3/3

Zad2
a²=b²+c²-2bc*cosα
17²=8²+15²-2*8*15*cosα
289=289-240cosα
-240cosα=0
cosα=0
α=90

2R=a/sinα
2R=17/1
R=17/2=8,5