1.Utwórz sumy algebraiczne z poniższych jednomianów
a) 3x , -4y, -3
b)-4ax, 4a, 3x,-2
c) x , 2xy , -3y, - 1/2
d)0,2a , 4/5ab , 1/4b , -0,8
2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych .
a) -3x +6y+5x-y=
b)10a-8b-5a+3b=
c)3m+2mn-4mn+n-m+mn=
d)12x-5y+6-5x+7y+6-x+2y-7=
3.Wykonaj dodawanie i zredukuj wyrazy podobne
a)(3x-4)+(-2x+1)
b)(-2+3y-1)+(6x-5y+5)
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)
4.Wykonaj odejmowanie i zredukuj wyrazy podobne
a)3x-(y-2x+1)
b)(2x+3)-(-3x+9)
c)(3x do potęgi 2 - 4x +5)-(2x do potęgi 2 - 2x +3)
d) (3x+2y+1)- (x -3y-1) - (-3x +4y - 2 )
Proszę jeszcze na dziś dam naj ...

3

Odpowiedzi

2010-03-07T11:59:44+01:00
1. a) 3x-4y-3
b)-4ax+4a+3x-2
c) x+2xy -3y-1/2
d)0,2a +4/5ab+1/4b-0,8

2. a) 2x+5y
b)5a-5b
c)2m+n-mn
d)6x+4y+5

3. a)(3x-4)+(-2x+1)=3x-4-2x+1=x-3
b)(-2+3y-1)+(6x-5y+5)=-2+3y-1+6x-5y+5=6x-2y+2
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)=15x-3y+2z-15x+6y-2z=3y
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1

4. a)3x-(y-2x+1)=3x-y+2x-1=5x-y-1
b)(2x+3)-(-3x+9)=2x+3+3x-9=5x-6
c)(3x²- 4x +5)-(2x²- 2x +3)=3x²- 4x +5-2x²+2x-3=x²-2x+2
d) (3x+2y+1)-(x-3y-1)-(-3x+4y-2)=3x+2y+1-x+3y+1+3x-4y+2=5x+y+4
2010-03-07T12:01:46+01:00
1.Utwórz sumy algebraiczne z poniższych jednomianów
a) 3x , -4y, -3
3x+(-4y)+(-3)=3x-4y-3
b)-4ax, 4a, 3x,-2
-4ax+ 4a+3x+(-2)=-4ax+ 4a+3x-2
c) x , 2xy , -3y, - 1/2
x +2xy -3y - 1/2 =
d)0,2a , 4/5ab , 1/4b , -0,8
0,2a + 4/5ab+ 1/4b -0,8

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych .
a) -3x +6y+5x-y=2x+5y
b)10a-8b-5a+3b=5a-5b
c)3m+2mn-4mn+n-m+mn=2m+n-mn
d)12x-5y+6-5x+7y+6-x+2y-7=6x+4y+5
3.Wykonaj dodawanie i zredukuj wyrazy podobne
a)(3x-4)+(-2x+1)=3x-4-2x+1=x-3
b)(-2+3y-1)+(6x-5y+5)=-2+3y-1+6x-5y+5=6x+2-2y
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)=15x-3y+2z-15x+6y-2z=3y
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
4.Wykonaj odejmowanie i zredukuj wyrazy podobne
a)3x-(y-2x+1)=3x-y+2x-1=5x-y-1
b)(2x+3)-(-3x+9)=2x+3+3x-9=5x-6
c)(3x²- 4x +5)-(2x² - 2x +3)=3x²- 4x +5-2x² +2x -3=x²-2x+2
d) (3x+2y+1)- (x -3y-1) - (-3x +4y - 2 )=3x+2y+1-x+3y+1+3x-4y+2 =5x-y+4
2010-03-07T12:07:57+01:00
1.Utwórz sumy algebraiczne z poniższych jednomianów
a) 3x , -4y, -3
3x-4y-3
b)-4ax, 4a, 3x,-2
4ax+ 4a+3x-2
c) x , 2xy , -3y, - 1/2
x +2xy -3y - 1/2
d)0,2a , 4/5ab , 1/4b , -0,8
0,2a + 4/5ab+ 1/4b -0,8

2.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych .
a) -3x +6y+5x-y= 2x+5y
b)10a-8b-5a+3b= 5a-5b
c)3m+2mn-4mn+n-m+mn= -mn+2m+n
d)12x-5y+6-5x+7y+6-x+2y-7= 6x+4+5

3.Wykonaj dodawanie i zredukuj wyrazy podobne
a)(3x-4)+(-2x+1)=3x-4-2x+1=x-3
b)(-2+3y-1)+(6x-5y+5)= -2x+3y-1+6x-5y+5= 4x-2y+4
c)15x+(-3y+2z)+(-15x+6y-2z)= 15x-3y+2z-15x+6y-2z= -3y
d)(3x-y+1)+(-x-y)+(y-x)= 3x-y+1-x-y+y-x= x-y+1

4.Wykonaj odejmowanie i zredukuj wyrazy podobne
a)3x-(y-2x+1)= 3x-y+2x-1= 5x-y-1
b)(2x+3)-(-3x+9)= 2x+3+3x-9= 5x-6
c)(3x do potęgi 2 - 4x +5)-(2x do potęgi 2 - 2x +3)= =3x²-4x+5-2x²-2x+3= x²-6x+8
d) (3x+2y+1)- (x -3y-1) - (-3x +4y - 2 )= 3x+2y+1-x+3y+1+3x-4y+2=
=5x+y+4

Mam nadzieje, że pomogłam
Pozdrawiam!!!