Jest listopad 1918r. Każdy dzień przynosi coraz to bardziej sensacyjne wiadomości. Zredaguj wraz z koleżankami i kolegami numer gazety, w której poinformujesz czytelników o tych ważnych wydarzeniach. Dokończ tytuły, uzupełnij notatki, wymyśl tytuł gazety.
Tytuł:..........................
cena gazety:............................................

Tej chwili ludzkość oczekiwała od ponad czterech lat NARESZCIE KONIEC.........................................................!
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
........................................................................
........................................................................
Rewolucyjny zamęt w Niemczech i Austrii
WŁADCY POZBAWIENI SWYCH TRONÓW!!!
Berlin, Wiedeń (korespondencja własna). Głód i niezadowolenie z klęsk na froncie spowodowały.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Co słychać w Rosji?
Piotrogród. Jak donoszą nieliczni korespondenci, w tym kraju od roku rządzą........................................................
Zaprowadzili oni całkiem nowe porządki społeczne i polityczne.................................................................................
Głos kobiet coraz silniejszy!
Kongres kobiet oświadcza: Nie pozwolimy, aby naszą rolę ograniczano do............................................................ .
........................................................................................... .

Dla wielu radość - dla uczniów kłopot
MAPA EUROPY NIEAKTUALNA
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:10:39+01:00
Tytuł: Wydarzenia dnia
Cena :5 zł

Tej chwili ludzkość oczekiwała od ponad czterech lat NARESZCIE KONIEC I WOJNY ŚWIATOWEJ ! Koniec z zabijaniem!Powroty do rodzin! To wszystko za sprawą podpisania umowy między walczącymi stronami o zaprzestaniu walk.

Rewolucyjny zamęt w Niemczech i Austrii. Władcy pozbawieni swych tronów! Berlin, Wiedeń (korespondencja własna ) Głód i niezadowolenie z klęsk na froncie spowodowały, że społeczeństwo obaliło monarchów i wprowadziło republiki . Następstwem było skrócenie dnia roboczego i zapewnienie ochrony najuboższym.

Co słychać w Rosji ?
Piotrogród. Jak donoszą nieliczni korespondenci , w kraju tym od roku rządzą władze komunistyczne.Zaprowadzili oni całkiem nowe porządki społeczne i polityczne.Wprowadzili dyktaturę partii komunistycznej.
Głos kobiet coraz silniejszy!
Kongres kobiet oświadcza: Nie pozwolimy , aby nasza rolę ograniczono do pracy w domu . Domagamy się równouprawnień.

Dla wielu radość dla uczniów kłopot
Mapa Europy nieaktualna!

Wojna przyczyniła się wyzwolenia niektórych narodów spod obcej władzy min. Jugosławia , Estonia,Litwa, Finlandia, Czechosłowacja, Irlandia.
57 4 57