Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:26:44+01:00
1.
C₄H₁₀, butan -kwas butanowy -C₃H₇COOH
C₇H₁₆, heptan -CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COOH-kwas heptanowy
C₃H₈, propan- C₂H₅COOH - CH₃CH₂COOH
C₅H₁₂-kwas pentanowy - C₄H₉COOH, CH₃CH₂CH₂CH₂COOH
metan-kwas metanowy-HCOOH
2.
a) CnH2n+1COOH
b) -COOH, karboksylową
c)C₈H₁₇COOH
d)alkanu, węgla, kwas, kwas, -owy, kwas nonanowy
3.
CnH2n+2=58
C₄H₁₀ - butan
alkohol - butanol - C₄H₉OH,CH₃CH₂CH₂CH₂OH
kwas - kwas butanowy - C₃H₇COOH, CH₃CH₂CH₂COOH
4.
HCOOH
masa całkowita - 46g
CpH=2/46=4,4%
CpC=12/46=26%
CpO=32/46=69,6%
najwiecej stanowi tlen
5.
a)2HCOOH + 2K -> 2HCOOK + H₂
b)2HCOOH + MgO -> (HCOO)₂Mg + H₂O
c)2HCOOH + Cu(OH)₂ -> (HCOO)₂Cu + 2H₂O
d)6HCOOH + 2Al -> 2(HCOO)₃Al + 3H₂
e)6HCOOH + Fe₂O₃ -> 2(HCOO)₃Fe + 3H₂O
f)HCOOH + LiOH -> HCOOLi + H₂O
g)2HCOOH + Na₂O -> 2HCOONa + H₂O
h)HCOOH -> HCOO⁻ + H⁺
i)HCOOH + Ag₂O -> CO₂ + 2Ag + H₂O
albo HCOOH + 1,5O₂ -> CO₂ + H₂O
2010-03-07T14:31:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
83.
C₄H₁₀--kwas butanowy----CH₃-CH₂-CH₂-COOH-----C₃H₇COOH
butan
C₇H₁₆-kwas heptanowy-CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂COOH--C₆H₁₃COOH
heptan
C₃H₈---kwas propanowy-----------CH₃-CH₂-COOH--------C₂H₅COOH
propan
C₅H₁₂-----kwas pentanowy--CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-COOH--C₄H₉COOH
pentan
CH₄----------kwas metanowy-------H-COOH----------HCOOH
metan

82.
a) CnH2n+1COOH
b) -COOH, karboksylową
c) C₈H₁₇COOH
d) węglowodoru, węgla, alkan, kwas, -owy, kwas nonanowy

87.
CnH2n+2=58
12n+2n+2=58
14n=56
n=4
n=C₄H₁₀ - butan
butanol
C₄H₉OH
CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-OH
kwas butanowy
C₃H₇COOH
CH₃-CH₂-CH₂-COOH

92.
mHCOOH=46u
46g kwasu-----100%
2g wodoru----x%
x=4,3% wodoru

46g kwasu-----100%
12g węgla----x%
x=26,1% węgla

46g kwasu-----100%
32g tlenu----x%
x=69,6% tlenu
Najwięcej jest tlenu

91.
a) 2HCOOH + 2K---->2HCOOK + H₂
b) 2HCOOH + MgO---->(HCOO)₂Mg + H₂O
c) 2HCOOH + Cu(OH)₂---->(HCOO)₂Cu + 2H₂O
d) 6HCOOH + 2Al---->2(HCOO)₃Al + 3H₂
e) 6HCOOH + Fe₂O₃---->2(HCOO)₃Fe + 3H₂O
f) HCOOH + LiOH---->HCOOLi + H₂O
g) 2HCOOH + Na₂O---->2HCOONa + H₂O
h) HCOOH---->HCOO⁻ + H⁺
i) 2HCOOH + O₂ -> 2CO₂ + 2H₂O